BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

Lang  <Kreyól > 

Mwen se esperance garange, mwen marye,Nou se yon bel fanmiy ki gen 5 moun: mwen menm, madanm mwen benita, ak 3 pitit fi nou yo , Bethania, juny Bertha epi Carla stacy.

Kom prezidan f.e.d. Epi animate emisyon

" sante familial ", mwen swete nou yon

Kodyal byenvini e mwen envite nou kontinye

Vwayaj  sa ak nou sou radyo tvlael.

Santé Familiale

Nan Bib la, nou jwenn konsèy pou paran, timoun, mari ak madanm pou ede nou nan relasyon nou yo nan fanmi an.

Moun ki respekte Seyè a san danje paske li pwoteje pitit li yo. (Pwovèb 14.26)

 

Men, lè moun ki nan yon fanmi goumen youn ak lòt, fanmi sa a pa ka kontinye egziste. (Make 3.25)

Si yon moun pa pran swen fanmi li, espesyalman fanmi ki pi pre l 'yo, li te rejte konfyans nan Bondye a, se li ki pi mal pase yon enkwayan. (Premye lèt bay Timote 5.8)

Obeyi youn lòt avèk respè pou Kris (Lèt bay Efezyen 5.21)

 

Se poutèt sa, gason an va kite papa l 'ak manman l' yo ap viv ak madanm li. Ak de la pral vin tankou yon sèl moun. (Jenèz 2.24)

Nonm lan dwe fè devwa li kòm yon mari madanm li, epi madanm lan dwe fè devwa li kòm yon madanm ak mari li. Fanm lan pa ka fè sa li vle ak kò li: kò li se mari li. Mari a pa ka fè sa li vle ak kò li: kò li se madanm li. (Premye lèt pou Korentyen 7.3-4)

 

Men wi, timoun yo se yon trezò,
rekonpans Seyè a bay.
(Sòm 127.3)

Bay yon timoun bon abitid nan premye ane li yo. Li pral kenbe yo menm nan fin vye granmoun li. (Pwovèb 22.6)

"Respekte papa ou ak manman ou. Se konsa w'a rete nan peyi a pandan lontan. Se mwen menm, Seyè a, k'ap ban nou pè. (Egzòd 20.12)

Senyè Bondye ki gen tout pouvwa a di ankò:
"Mwen pral pou ou yon papa,
W'a tankou pitit gason ak pitit fi. "
(Dezyèm lèt nan Korentyen 6.18)