BYENVENI  NAN MINISTRIES NISSI 

Lang  <Kreyól > 

Madanm mw Sofia w. Laventure ak mwen, nou swetew Bienvini sou Site Web nou an.

 Ministries Nissi ap akeyiw nan non presye senye nou an Jezi-Kris.

Nou kontan pou nou invitew fe yon bel vwayaj an Espri epi ak Sentespri BonDye.

Chak jou, nap edew pran swen nanm ou ak mesaj ,Etid biblik, mizik, lapriye ect…

Objektif pa nou se evanjelize mond lan, paske se yonn nan lod Jezi te ba ban nou nan liv Matye 28 :19-20

Nou konte sou prezans ou depi jodia nan bel vwayaj sa avek nou, ou kapab swiv nou sou :nissiministries youtube Radio, google play store,Radiotvlael ,Facebook, Tunein

Cel. + 569-3005-5513, + 569-8800-2915

Oubyen ou kapab telechaje aplikasyon an sou telefon mobil ou.

Ke Bondye vide tout kalite benediksyon nan laviw .

Ancien Testament

Nouveau Testament